Skip to content

Xedea eta ikuspegia

Participacion de mujeres en el desarrollo rural de BoliviaProsalus, 1995 urtetik Afrika eta Amerikako hainbat herritako osasuna sustatzeko lanean ari den Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da.

Irabaz asmorik gabeko elkarte bezala dago eraikia eta erabilera publikoko ebatzi zuen Barne-Arazoetako Ministerioak, 2000ko azaroaren 24an. AECIDek 2005 urtean osasuna sustatzeko GGKE espezializatu lez akreditatu zuen. Prosalus Espainiako GGKEen Koordinakundeko bazkide da eta baita erkidego mailako hainbat GGKE Koordinakunde eta beste hainbat estatu mailako plataforma eta sareren bazkide.

Gure xedea pobretutako Hegoaldeko herrialdeetako osasuna sustatzea da. Gizarteko hainbat elkarterekin elkar-lanean, komunitate baten osasuna baldintzatzen duten faktoreen gainean egiten dugu lan eta eskubideen ikuspegia indartzen dugu, batez ere osasuna, elikadura eta uraren giza eskubideak.

Gure ikuspegia, 2019 urteari begiratuz, Prosalus, errespetuaren sustapenean eta osasun, elikadura eta uraren giza eskubideak babestu eta bermatzen dituen erreferentziako erakunde bat da, bai erakunde lokalekin egiten duen lankidetza lanengatik eta baita gizarte espainiarrean egiten duen sensibilizazio lanagatik, pobreziaren aurkako politikak babesten eta bere ekintzetan genero berdintasuna sustatzen.

Gure lana zuzentzen dituen baloreak:

Justizia: Giza eskubideekiko, eta bereziki ekonomia, gizarte eta kultur eskubideekiko, dugun konpromisotik abiatuta, Prosalusek pertsona ororen berezkoak dituen eskubide horiek guztiak bermatzearen alde lan egitea zuzena ez ezik ezinbestekoa ere badela uste du.

Diskriminaziorik ez: Prosalusek bere ekintza zuzentzen dien herrien kulturak zintzoki errespetatzen ditu eta ez du inolako erlijio, pentsaera, sexu, kultura edota arraza diskriminaziorik egiten, ezta onartzen ere.

Independentzia: Prosalusek ez du inolako dependentzia loturarik (ez organiko, hierarkiko, funtzional, ideologiko, erlijioko, programatiko ezta ekonomikorik ere). Aukera pertsonalen aniztasuna abiapuntutzat hartuz, bere bazkideek irabazteko asmorik gabeko elkarte bat osatzen dute (Erabilpen Publikokoa ebatzita), nazioarte mailan garapenerako lankidetza helburu duena.

Sarean lan egiten: Prosalusek beste erakundeekiko harremanak landu ez ezik, elkarrekintza bilatzen du, indar metaketa positiboki baloratzen duelarik. Hortaz, koordinakunde, sare eta bilgune ezberdinetan aktiboki parte hartu ohi du. Gizarte arloan lanean diharduten gainontzeko elkarte eta mugimenduekin batera aritzeko eta elkartzeko borondate argia du.

Gertutasuna eta parte-hartzea: Prosalus definitzen duen beste baloreetako bat gertutasuna da: irekia da, partaidetza, elkarrizketa eta solasa sustatzen da, bai barne-harremanetan (bazkide, laguntzaile, langileekin,...), nahiz tokiko bazkideekin, beste GGKEekin, komunikabideekin edo erakunde babesleekin.

Gardentasuna eta Gobernu ona: Prosalus beti kontu handiz ibili da erakunde publiko zein dohaintza-emaileengandik jasotako funtsen erabilpenean. Horregatik, urteko ekintza-memoria aurkezteaz gain, auditoria independente batek urteko kontuak aztertzen ditu. Era berean, periodikoki, eramaten den kudeaketaren jarraipena egiten da kanpoko analisi baten bitartez, gardentasuna eta gobernu ona oinarrizko printzipioak izanik.

Profesionaltasuna: Bere ibilbidean, Prosalusek ahalegin handia egin du bere lanaren kalitate ona mantentze aldera. Horregatik hain zuzen ere, bere lan serioagatik eta erakutsitako lan-taldearen profesionaltasunagatik, bere esparruan lan egiten dutenen esker-ona jaso du.